Loonwerk

Het bedrijf beschikt over een goed uitgerust machinepark en heeft de mogelijkheid om een aantal voorkomende werkzaamheden voor derden te verrichten:

- Drainagereiniging
- Ploegen met/zonder vorenpakker
- Zaaien van granen met vaste tandcombinatie
- Klepelmaaien
- Hout snippercombinatie, max. invoer 27 cm. Eventueel incl. afvoer houtsnippers
- Gladheidsbestrijding met schuif/strooi combinatie

landbouw 2015 002