Landbouw

Het landbouwbedrijf richt zich op het telen en vermarkten van akkerbouwgewassen.
Met een zogenaamd Veenkoloniaal bouwplan worden de akkers gevuld met aardappelen, suikerbieten en granen. Met een goed uitgerust machinepark worden de meeste werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. De afnemers van deze landbouwproducten zijn AVEBE (zetmeelardappelen), Suikerunie (suikerbieten) en Agrifirm (granen).

Middels het optimaliseren van de beschikbare gronden wordt getracht een zo hoog mogelijk saldo van een hectare te halen. Door het aanleggen van drainage, het gebruik maken van organische meststoffen, het zaaien van groenbemesters en in het voorjaar een kerende grondbewerking door middel van ploegen wordt gestreefd om een zo duurzaam mogelijke basis aan de groei te creëren.De gronden in deze omgeving zijn ook stuifgevoelig en daarom is het belangrijk om een redelijk grof zaaibed, voorafgaande aan het zaaien en/ of poten te bereiden.

Onlangs is in 2014 een graanopslag ter grootte van ca. 150 ton op het bedrijf gerealiseerd.

graanbewaring